ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
1
2014 წელი 6 მარტი 2020 13:45:32
2
2018 წელი 20 ივნისი 2019 15:36:59
3
2019 წელი 6 მარტი 2020 13:45:0
4
2017 წელი 10 ივლისი 2019 14:59:27
5
2016 წელი 10 ივლისი 2019 14:59:16
6
2020 წელი 25 მარტი 2021 18:37:27