კონტაქტი

ტელეფონი/ფაქსი:
+995 322 200 220 (*3599) საფოსტო ინდექსი:0193
ელ.ფოსტა
info@eqe.ge
მისამართი:

მერაბ ალექსიძის ქუჩა, მეორე შესახვევი N 2
ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)