განათლების პოლიტიკის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვა

2 დეკემბერი 2022

2022 წლის 1 დეკემბერს,  ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა განათლების ინტერდისციპლინური უმაღლესი გაანთლების დარგობრივი საბჭოს მიერ შემუშავებული განათლების პოლიტიკის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვა, რომელსაც ესწრებოდნენ  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები. საბჭომ იმსჯელა დარგობრივი მახასიათებლის გაუმჯობესების მიზნით წარმოდგენილი წინადადებების შესახებ. 


 

განათლების პოლიტიკის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვა