შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ!

22 ნოემბერი 2022

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2022 წლის 15 ნოემბრის N 1459091 გადაწყვეტილებითშპს ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელს გაუუქმდა ავტორიზაცია. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა ცენტრის ვებგვერდზე  გამოქვეყნებისთანავე - მიმდინარე წლის 15 ნოემბრიდან. აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტებს 2022 წლის  15 ნოემბრიდან შეუჩერდათ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი და 5 წლის ვადაში უფლებამოსილნი არიან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ისარგებლონ მობილობის უფლებით და გადავიდნენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში

მობილობის და განათლების მიღების შესაძლებლობის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით,

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს ვთავაზობთ ინფორმაციას აჭარის რეგიონში დღეისათვის არსებული ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ანალოგიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების შესახებ.

 

სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ, საკუთარი სურვილისამებრ  მობილობით გადავიდნენ საქართველოს სხვა ნებისმიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ვაკანსიების არსებობის შემთხვევაში.

 

გთხოვთ, ისარგებლოთ არსებული შესაძლებლობებით და დაუკავშირდეთ თქვენთვის სასურველ საგანმანათლებლო დაწესებულებას მიმდინარე წლის 9 დეკემბრის ჩათვლით!  

 

 

ვაკანტური ადგილები პროგრამების მიხედვით

 

პროგრამის დასახელება

მიმღები დაწესებულება

ლოკაცია

ვაკანტური ადგილები

 

აღმზრდელი

 

 

შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

ბათუმი, გრიბოედოვის .  №67

 

კონტაქტი: 555 98 32 12

 

14 (2022 წლის მიღება)

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელიიჭაური

 

 კონტაქტი: 597 67 64 39;

577 29 99 60

10 (2021 - 2022 წლის მიღება)

 პროგრამას სრულად აფინანსებს საქართველოს საპატრიარქო

ბუღალტრული აღრიცხვა

სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღა“

ქობულეთი, რუსთაველის . 154

 

კონტაქტი: 0426 26 68 51

577 17 79 48

 

2 (2022 წლის მიღება)

შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

ბათუმი, გრიბოედოვის .  №67

 

კონტაქტი: 555 98 32 12

 

33 (2021 – 2022 წლის მიღება)

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

შუახევის მუნიციპალიტეტი,  სოფელიიჭაური

 

კონტაქტი: 597 67 64 39;

577 29 99 60

 

35 (2021 – 2022 წლის მიღება)

პროგრამას სრულად აფინანსებს საქართველოს საპატრიარქო

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

სსიპ - კოლეჯი „ბლექსი“

ბათუმი, ლერმონტოვის . №92

 

კონტაქტი:

577 17 7920

 

21 (2021 -2022 წლის მიღება)

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის . 35/32

კონტაქტი:

577 14 10 11

11 (2021 -2022 წლის მიღება)

საბაჟო საქმე

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

 

 

ქ. ფოთი, წმ. გიორგის N24

 

კონტაქტი: 577 52 83 23;

 

599 91 37 34.

 

 

17 (2022 წლის მიღება).

დაწესებულება ახორციელებს

 პორტების ლოგისტიკის   პროგრამასაც - 4 ადგილი

 (ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №53)

 

საექთნო განათლება

შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემია

 

 

. ბათუმი, ტბეთის ქ. №4

 

კონტაქტი:

+995 422 27 89 01

52 (2020-2022  წლის მიღება)

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელიიჭაური

 

კონტაქტი: 597 67 64 39;

577 29 99 60

20 (2021 - 2022 წლის მიღება)

პროგრამას სრულად აფინანსებს საქართველოს საპატრიარქო

ფარმაცია (სააფთიაქო)

შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემია

 

 

. ბათუმი, ტბეთის ქ. №4

 

კონტაქტი:

 +995 422 27 89 01

 

58 (2021 - 2022 წლის მიღება)