ცენტრის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი

22 ნოემბერი 2022

მიმდინარეობს მუშაობა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2021-2025 წლების სტრატეგიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტზე. ფართო საზოგადოების უკუკავშირი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამოქმედო გეგმის პროექტი იხილეთ მიბმულ ფაილად.  

 

სამოქმედო გეგმის პროექტზე უკუკავშირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გთხოვთ, გამოაგზავნოთ შემდეგ იმაილზე:  planning@eqe.ge, მიმდინარე წლის 2 დეკემბრამდე. 

 

დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის.