დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ!

10 აგვისტო 2022

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აგრძელებს ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის განმახორციელებელი დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების პროექტის და ტექნიკური რეგლამენტების გადამუშავებული ვერსიების საჯარო განხილვას.

 

შეხვედრები დაგეგმილია:

თბილისი - 12 და 16 აგვისტო;

ქუთაისი - 15 აგვისტო.

შეხვედრაზე დასწრების მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდით შემდეგ ბმულზე: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnaTb-5kqmn.../viewform