ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის საჯარო განხილვის სხდომა

8 აგვისტო 2022

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 28 ივლისს, გაიმართა ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის საჯარო განხილვის სხდომა.


საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ.