ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

12 ნოემბერი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

დარგობრივი საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა მენეჯმენტის უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელზე მუშაობა.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა