ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

5 ნოემბერი 2021

 4 ნოემბერს, ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა. საბჭომ იმსჯელა  სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტის ინიციატივების შესახებსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის №69/ ბრძანებით დამტკიცებულ სწავლის სფეროების კლასიფიკატორში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით

 

COVID 19-ის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა