ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

1 ნოემბერი 2021

მიმდინარე წლის 4 ნოემბერს, 16:00-ზე გაიმართება ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა. საბჭო იმსჯელებს  სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ინიციატივების შესახებ,  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის №69/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ სწავლის სფეროების კლასიფიკატორში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით.

 

შეხვედრის  დეტალები:

 

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/88944924302?pwd=U1RMK2NlRm5vM2IvRUtpd2RvT0srQT09

Meeting ID: 889 4492 4302

Passcode: 449760