სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლების) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

25 ოქტომბერი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლება) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

საბჭომ იმსჯელა სპეციალური მასწავლებლების მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლების) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა