ცხადდება კონკურსი!

20 ოქტომბერი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის კოორდინატორის (ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მიმართულებით) ვაკანტურ თანამდებობაზე.

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის კოორდინატორის (ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მიმართულებით) ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/67596?active=1