ცხადდება კონკურსი!

15 ოქტომბერი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს ფინანასური უზრუნველყოფის სამმართველოს კოორდინატორის შესარჩევ კონკურსს.

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/67448?active=1