ცხადდება კონკურსი!

7 ოქტომბერი 2021
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის მიზნით ჰუმანიტარული მეცნიერებების სწავლის სფეროებისათვის.