სამკერვალო წარმოების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ტექნიკური ცვლილების შესახებ!

27 სექტემბერი 2021

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  მიმდინარე წლის 24  სექტემბრის N978151 ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 12 ივნისის  №495/ი ბრძანებაში და ბრძანების დანართით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - „სამკერვალო წარმოება“ ჩამოყალიბდა წარმოდგენილი დანართის სახით.

 

დანართი - სამკერვალო წარმოება

დანართი - ბრძანება N978151 27.09.2021