დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ!

24 სექტემბერი 2021

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  გარე ინიცირებით  წარმოდგენილი  იქნა "შედუღების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების პროექტი, რომელიც ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გადაიხება და გადამუშავდა შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლების ჩართულობით. 
 
დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ  2021 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით  წერილობით წარმოადგინონ მოსაზრებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ელ.ფოსტაზე:  info@eqe.ge
 
დაინტერესებულ მხარეებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა ასევე აქვთ   კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საბჭოს სხდომაზე. 
 
საკონტაქტო პირი:       ნინო ხითარიშვილი 591 11 03 02
                                      ლიკა ზაალიშვილი 577 95 31 30 

დანართი  - შედუღება