უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 15 სექტემბერი 2021

2021 წლის 22 სექტემბერი, 16:00 სთ.

 

დღის წესრიგი:

 

1. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებების შეწყვეტის საკითხების განხილვა;
2. შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ავტორიზაციის პირობების შესრულების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის საკითხის განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89372676341

 

Meeting ID: 893 7267 6341