პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 სექტემბერი 2021

2021 წლის 17 სექტემბერი, 15:00

 

დღის წესრიგი

 

 

1. ა(ა)იპ საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის ,,საზოგადოება ცოდნის’’ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ საკითხის განხილვა

წარმდგენი: ნანი დალაქიშვილი

2. სსიპ - კოლეჯი ,,მერმისის’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 15 აგვისტოს №157 გადაწყვეტილების ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

წარმდგენი: ნანი დალაქიშვილი

3. სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ „მეხილეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ საკითხის განხილვა

წარმდგენი: დიანა გახარია, ნიკოლოზ კიკნაველიძე

4. სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ „აღმზრდელის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ საკითხის განხილვა

წარმდგენი: დიანა გახარია, ქეთევან ღვანიძე

5. შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის - „ფარმაცია (სააფთიაქოს) ‘’განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

წარმდგენი: ნია გუგუნავა; ნანა ვერულაშვილი

6. შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის - „საექთნო განათლების‘’განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

წარმდგენი: ნია გუგუნავა; თამილა გრძელიშვილი

 

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით

Topic: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/2234959888

Meeting ID: 223 495 9888

Passcode: 2021