უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 სექტემბერი 2021

2021 წლის 17 სექტემბერი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

  1. შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის ,„სამკურნალო საქმის“ ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის საკითხის განხილვა;  
  2. შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის  „მედიცინის“ ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის საკითხის განხილვა;  
  3. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "განათლების მეცნიერებების" ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "საერთაშორისო ურთიერთობების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის საკითხის განხილვა

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას.

შენიშვნა: 
საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით".