ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 აგვისტო 2021

2021 წლის 26 აგვისტო 16:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს ქართულ-ინგლისურ სკოლა ბრიტანიკაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

2. ა(ა)იპ თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს თბილისის თავისუფალი სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება კვლავ ონლაინ რეჟიმში, "Zoom" - ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

წარმოგიდგენთ ბმულს :

https://us02web.zoom.us/j/86970734627