უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 აგვისტო 2021

2021 წლის 24 აგვისტო, 14:00 საათი


დღის წესრიგი:

 

  1. შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის "მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  3. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  4. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  5. სსიპ-აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზის"  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  6. სსიპ - აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,მოდის დიზაინი და ტექნოლოგიის"  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
  7. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სურსათის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

 

კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

 

Join Zoom Meeting

 

https://us02web.zoom.us/j/89395501698

 

Meeting ID: 893 9550 1698