უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 აგვისტო 2021

2021 წლის 17 აგვისტო, 15:00 საათი 

  

დღის წესრიგი:  

 

  1. შპს  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "ციფრული მედია და კომუნიკაციის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  2. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერების“ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  3. შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ საბაკალავრო პროგრამის მონიტორინგის საკითხის განხილვა;  
  4. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის განხილვა.

  


ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას.

 


შენიშვნასაკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

აკრედიტაციის საბჭოს ბმული: https://us02web.zoom.us/j/86549847216