უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 3 აგვისტო 2021

2021 წლის 10 აგვისტო, 15:00 სთ.

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის "საერთაშორისო ურთიერთობების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს  საქართველოს უნივერსიტეტის "ფილოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "ციფრული მედია და კომუნიკაციის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის "ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

5. შპს  სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის "ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83795239103

 

Meeting ID: 837 9523 9103