პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 30 ივლისი 2021

2021 წლის 6 აგვისტო, 14:00 დღის წესრიგი:

 

 

1. შპს „ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე „მარკეტინგის და გაყიდვების სპეციალისტი - მარკეტერი“ /00847/ მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. შპს სიოსთვის - „შინმოვლის სპეციალისტის“ /01155/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის – „ლაბორატორიის სამედიცინო ტექნიკური ასისტენტი“ /01138/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. ა(ა)იპ აგროსერვისისთვის – „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სპეციალიზებული სარეალიზაციო ობიექტის კონსულტანტი“ /01118/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Aug 6, 2021 14:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87080312645?pwd=YXZlM0VBQXEwN1R5K1htS2FCZjE0UT09 

Meeting ID: 870 8031 2645

Passcode: 625263

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით