უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 27 ივლისი 2021

2021 წლის 4 აგვისტო, 15:00 საათი

 

 

დღის წესრიგი:

  1.  1. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის "კომპიუტერული მეცნიერების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული  მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მთიანია რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვის"  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "საერთაშირისო ურთიერთობების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ანგარიშის განხილვა;
  1. შპს ევროპული სკოლის ამერიკული უმაღლესი სკოლის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2.  სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის „სახელმწიფო რესურსების მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.

 

 შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

https://us02web.zoom.us/j/3306294708