ცხადდება კონკურსი!

19 ივლისი 2021


სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს 


პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის  დარგის ექსპერტთა შერჩევის მიზნით.

 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/66397?active=1

 

ბრძანება №718704