პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 8 ივლისი 2021

2021 წლის 15 ივლისი, 12:00

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. სსიპ კასპის კოლეჯისთვის - „ზოგადი ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულება“ /01093/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ კასპის კოლეჯისთვის - „სურსათის უვნებლობის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა საწარმოში“ /01101/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. შპს ესთეტიკური და თერაპიული კოსმეტოლოგიის ცენტრი ლეპოტასთვის – „ესთეტიკური კოსმეტოლოგია“ /01099/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. შპს „ქართული ღვინის გილდიისთვის" – „ვაზის გაშენება და მოვლა“ /01100/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Jul 15, 2021 12:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89159154748?pwd=L3BCMjZuNm1zQWlOUFJCaHdHRzcydz09

Meeting ID: 891 5915 4748

Passcode: 401333

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით