უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 5 ივლისი 2021

2021 წლის 13 ივლისი, 15:00 საათი 

  

დღის წესრიგი: 

 

  1. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 
  2. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" ინგლისურენოვანი  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 
  3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ფილოსოფიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.  
  4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამუსიკო ხელოვნების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.  
  5. შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის „მედიცინის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეკომენდაციების შესრულების ანგარიში.  
  6. შპს საავიაციო უნივერსიტეტის ""საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში. 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას.  

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88526048120

 

Meeting ID: 885 2604 8120