უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 ივნისი 2021

2021 წლის 06 ივლისი, 14:00 საათი


დღის წესრიგი:

 

1. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ბიოლოგიის” საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა;

 

2. სსიპ - Ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ფიზიკის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;

 

3. სსიპ - Ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  "გეოგრაფიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;

 

4. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის "საერთაშორისო ურთიერთობების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;

 

5. შპს ევროპის უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

შეხვედრის ბმული:

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85774881236

 

Meeting ID: 857 7488 1236