უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 25 ივნისი 2021

2021 წლის 1 ივლისი, 14:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "მშენებლობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  

 

2. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ელექტრული ინჟინერიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

3.სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "მათემატიკის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მასალათმცოდნეობის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

5.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "საინჟინრო გეოდეზიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

6.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "საინჟინრო გეოდეზიის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;  

 

7. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

8. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.  

 

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას.

შენიშვნა: 
საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით".

 

https://us02web.zoom.us/j/3306294708#success