უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 21 ივნისი 2021

2021 წლის 29 ივნისი, 14:00 სთ.

 

დღის წესრიგი:

 

 

 1. შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის "მედიცინის"  
  ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
 2. შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "მედიცინის" ერთსაფეხურიანი  
  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
 3. შპს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
 4. შპს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
 5. შპს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის „ბიოსამედიცინო და ჯანდაცვითი მეცნიერებების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
 6. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,გეოლოგიის“ საბაკალავრო  
  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
 7. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,გეოლოგიის“ სადოქტორო  
  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86219342748

 

Meeting ID: 862 1934 2748