უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 ივნისი 2021

2021 წლის 17 ივნისი, 14:00 საათი

 

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის “სამართლის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

2. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გამოყენებითი ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგიის" სამაგისტრო საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიოლოგიის (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)" საბაკალავრო საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

5. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების (მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ნეირომეცნიერებები)" სამაგისტრო საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

6. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87851585337