დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ!

8 ივნისი 2021

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯიდან  წარმოდგენილი იქნა "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების პროექტი.

 

დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ  2021 წლის11 ივნისის ჩათვლით წერილობით წარმოადგინონ მოსაზრებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ელ.ფოსტაზე: info@eqe.ge.

 

 

დაინტერესებულ მხარეებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა ასევე აქვთ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საბჭოს სხდომაზე.

 

 

საკონტაქტო პირი:       ნინო ხითარიშვილი 591 11 03 02

 

                                           ლიკა ზაალიშვილი 577 95 31 30

 

 

დანართი - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა