უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 მარტი 2021

2021 წლის 06 აპრილი, 15:00 საათი

დღის წესრიგი

 

  1. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;   
  2. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის "დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები" (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა; 
  3. სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სოციალური მუშაობის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;  
  4. სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მედიცინის“ ინგლისურენოვან ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.  

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.