პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 26 მარტი 2021

2021 წლის 2 აპრილი, 16:00 დღის წესრიგი:

 

 

1. ა(ა)იპ განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის - „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“ /01005/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა.

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Apr 2, 2021 04:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

https://us02web.zoom.us/j/84865543576?pwd=cjBqMjNPd3p2SVBVUGEyMis3TDRQZz09 

Meeting ID: 848 6554 3576

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით