პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 24 მარტი 2021

2021 წლის 31 მარტი, 14:00

 

დღის წესრიგი

 

 

1. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ინფორმაციის ტექნოლოგია“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „მეხილეობა-მეჩაიეობა“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბუღალტრული აღრიცხვა“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

5. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ფილამწყობი“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

6. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

7. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტროობა“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

8. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „თმის სტილისტი“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

9. სსიპ - კოლეჯი „იბერიას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „კონსულტანტ-გამყიდველი“ განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

10. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „სატყეო საქმე“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

11. სსიპ - კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ვებტექნოლოგიები“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

12. სსიპ - კოლეჯი „ლაკადას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „კულინარიის ხელოვნება“, „მეხილეობა“, „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ და „კედლის დაფარვის სამუშაოები (სამღებრო სამუშაოები)“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

13. შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის №124 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

14. სსიპ - კოლეჯი „აისის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „შედუღება“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

Time: Mar 31, 2021 02:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86706980996?pwd=eHdZZnFyczBXTjFWWnBvWHhXWVpTUT09

Meeting ID: 867 0698 0996

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით, რომელიც გააქტიურდება საბჭოს სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე.