სამკერვალო წარმოების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის შესახებ!

22 თებერვალი 2021

გაცნობებთ,  რომ ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 20  თებერვლის  N140303 ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 12 ივნისის №495/ი ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - "სამკერვალო წარმოება" ჩამოყალიბდა თანდართული დანართის სახით.

 

დანართი - "სამკერვალო წარმოება