უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 27 იანვარი 2021

2021 წლის  30 იანვარი, 14:00 საათი  

 

დღის წესრიგი:

  1. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „სამართალმცოდნეობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,კომპიუტერული მეცნიერების" ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  
  3. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,კომპიუტერული მეცნიერების" ინგლისურენოვანი სამაგიტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  
  4. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,კომპიუტერული მეცნიერების" ინგლისურენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.