პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომ

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 3 თებერვალი 2021

2021 წლის 3 თებერვალი, 16:00

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს არსისთვის - „ელექტრონული ბუღლტერია (კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა)“ /00990/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა.

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Feb 3, 2021 04:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82693743605?pwd=SlZvQVEyUUY3YkRGa2o2dzAwNmpUQT09

Meeting ID: 826 9374 3605

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით