პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი − იურიდიული პირი, რომელიც
უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამები, პროფესიული
მომზადების პროგრამები, პროფესიული გადამზადების პროგრამები და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამები;

2021 წლის 1 სექტემბრის მონაცემები


ავტორიზებული სახელმწიფო საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები      
           

 

 
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კოლეჯები       
 
1. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „იკაროსი“
2. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „პრესტიჟი“     
3. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „ჰორიზონტი“
4. ა(ა)იპ -  კოლეჯი „განთიადი“
5. ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
6. ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
7
 ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯი ,,კონსტრუქტ2"


ავტორიზებული კერძო პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები


1. შპს - „ორიენტირი“
2. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი
3. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გეორგია“
4.  შპს საქართველოს საავიაციო აკადემია
5. შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია
6. შპს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი
7. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy
8. შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემია
9. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
10. ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი
11. შპს - საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი „ეკვატორი“
12. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებელი
13. შპს  „სიო“
14. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია
15. შპს თეგეტა აკადემია
16. შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი
17. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი
18. შპს - „ცხუმ-ეგრისი“
19. შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA
20. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 
21. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია, საზოგადოებრივი კოლეჯი
22. შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო
23. შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
24. შპს - „არსი“
25. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეა
26. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონი“
27.  შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი
28. შპს - მარნეულის კოლეჯი
29. შპს - „ბარაკონი“
30. შპს ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი
31. შპს ინტერბიზნესის აკადემია   
32. შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 
33. შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 
34. შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი 
35. შპს "კეონი აკადემია" 
36.შპს  საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი 
37. შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი 
38. შპს - შვეიცარული აგრარული სკოლა კავკასია
39. შპს  პროფიუნიტი
40. შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრი