უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს.


სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).

კოლეჯი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.

2020 წლის 1 მაისის მონაცემები

უნივერსიტეტები:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  სახელმწიფო კონსერვატორია

ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

12 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

13 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

14 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

15 შპს - საქართველოს  უნივერსიტეტი

16 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი

17 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

18 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

19 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

20 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი

21 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

22 შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

23 შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი

24  ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

25 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

26 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი

27 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

28 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

29 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

30 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი 

31 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

32 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
სასწავლო უნივერსიტეტები:

33 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

34 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

35 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

36 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

37 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

38 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”

39  შპს - ალტე უნივერსიტეტი

40 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

41 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

42 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი  

43 შპს - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

44  შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

45 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

46 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

47 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

48 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი 

49 შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი 

50 შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი 

51 შპს ბრიტანულის სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში 

52 შპს კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

53 შპს უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმი (ყოფილი შპს "მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტი", "ნიუ უნივერსითი" და "უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია" 2021 წელს შეიერთა შპს - ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი)

54. უცხოური საწარმოს ფილიალი - "ვებსტერ უნივერსიტეტი, ინკ. - ის ფილიალი საქართველოში 


კოლეჯები:

55  შპს თბილისის თავისუფალი აკადემია (ყოფილი - შპს უმაღლესი სასწავლებელი ,,ჯორჯია")

56 შპს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი - ნიუუნი (ყოფილი - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი)

 

 

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:
 

ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

2  ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

5 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

ა(ა)იპ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი