ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია უფლების მოპოვების გარეშე

ბრძანება N732185 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის" პროფესიული გადამზადების პროგრამის „უსაფრთხოება და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა სკოლამდელ დაწესებულებაში“დაწესებულებებში ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N732186 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ადმინისტრაციული პროცესები, დასუფთავება და უსაფრთხოება სასტუმროში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N732187 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის" პროფესიული გადამზადების პროგრამის “სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა და მეთოდოლოგია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N732188 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის “მაკიაჟის შესრულება და დერმოპიგმენტაცია” ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N732189 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „თმის ღებვა და ქიმიური დამუშავება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N676595 - სსიპ კოლეჯ ,,ფაზისის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობზე

 

ბრძანება N676573 - შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N677209 - სსიპ - კოლეჯი „ბლექსის“ მიერ ,,ნამცხვრებისა და ტორტების ცხობა - დეკორატიული გაფორმება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ბრძანება N677213 - სსიპ - კოლეჯი "ფაზისის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "IT ტექნოლოგიები'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N537620 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "საყოფაცხოვრებო ნაწარმის კერვა და დეკორატიული გაფორმება'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N537622 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "საერთშორისო სამზარეულოს კერძების და მინი ნაწარმის მომზადება'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N507942 - სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღის" პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ლითონების შედუღება (MIG) და (MAG) გარემოში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N507947 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „სასტუმროს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების მომსახურება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის

თაობაზე

ბრძანება N507946 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ბარის ორგანიზება“ ელე ქტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N507950 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "პრაქტიკული ბუღალტერია-საბურალტრო პროგრამა "ORIS"-ი ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N477012 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისისთვის'' ,,პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდამჭერი'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N488323 - სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსისთვის'' ,,დეკორატიული მცენარეების გამრავლება'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N488325 - ა(ა)იპ კოლეჯ ,,იკაროსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა (ჰაუსქიფინგი)“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N488324 - ა(ა)იპ კოლეჯ ,,იკაროსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სამზარეულოს დასუფთავება (სწუარდინგი)“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე
 

ბრძანება N450286 - შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ძიძა'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N450251 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,IT ტექნოლოგიები” ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N450276 - სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრული მონტაჟი შენობებსა და მცირე საწარმოებში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N381664 - სსიპ - კოლეჯი „მერმისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კონდიტერიის ხელოვნება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N380673 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N380677 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N380672 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N364391 - ა(ა)იპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხეხილოვანი კულტურების დაცვა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N367316 - სსიპ კოლეჯ ,,ფაზისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სასტუმროს ფრონტ-ოფის მენეჯერი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N367318 - ა(ა)იპ კოლეჯ ,,იკაროსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქიმწმენდის მომსახურება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N367314 - ა(ა)იპ კოლეჯ ,,იკაროსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სამრეცხაოს მომსახურება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N364390 - სსიპ - კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალარო ოპერაციების განხორციელება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N364389 - სსიპ - კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საეჭვო და დაზიანებული (ეროვნული, უცხოური) ვალუტის გამოვლენა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N367319 - შპს არსის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N289615 - სსიპ კოლეჯ ,,ლაკადას'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,, ლურჯი მოცვის გაშენება-მოვლა'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N290592 - სსიპ კოლეჯ ,,თეთნულდის '' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,, სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის კერვა'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N290675 - სსიპ კოლეჯ ,,თეთნულდის '' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,, სადღესასწაულო საკონდიტრო ნაწარმის მომზადება'' ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N196667 - შპს საზოგადოებრივ კოლეჯი "კავკასიონის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "გერიატრიული ასისტენტი" (ქ.ქუთაისი) ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N196693 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელის პროფესიული მომზადების პროგრამის "გერიატრიული ასისტენტი" (ქ.თელავი) ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე 

 

ბრძანება N196690 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელის პროფესიული მომზადების პროგრამის "გერიატრიული ასისტენტი" (ქ.თბილისი) ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე 

 

ბრძანება N196678 - შპს მარნეულის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამის  "გერიატრიული ასისტენტი" ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე 

 

ბრძანება N196670 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "კავკასიონის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "გერიატრიის ასისტენტი" (ქ.თბილისი) ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე 

 

ბრძანება N102781 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ძიძა - ბავშვის მოვლა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N59059 - სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსის’’ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება, მოდელირება, კერვა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N56708 - სსიპ კოლეჯი ,,იბერიის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის მასალაში შესრულება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N56702 - სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ლითონების შედუღება აიროვან გარემოში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N56705 - სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრომემონტაჟე“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N56698 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N59061 - სსიპ კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის პროფესიული მომზადების პროგრამის "მსუბუქი ავტომობილების დიაგნოსტიკა" ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე 

 

ბრძანება N59059 - სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსის’’ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება, მოდელირება, კერვა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N51029 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N51028 - შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1443402 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA -ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გერიატრიული ასისტენტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1443403 - სსიპ - კოლეჯი ,,ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებელთა მომსახურება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1443404 - ა(ა)იპ კოლეჯი ,,პრესტიჟის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ვენახის გაშენება და აგროტექნოლოგია“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1374168 - სსიპ კოლეჯი ,,იბერიის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,თმის შეჭრა და შეღებვა'' (ქ. ქუთაისი) ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1374161 - სსიპ კოლეჯი ,,იბერიის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,თმის შეჭრა და შეღებვა'' (ქ. ბაღდათი) ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1374160 - სსიპ კოლეჯი ,,იბერიის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1374179 - სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ბუღალტრული აღრიცხვა კომპიუტერულ პროგრამა  Oris-ში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1351563 - შპს პროფიუნიტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გვირაბგამყვანი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1351570 - შპს პროფიუნიტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელმავლის მემანქანე“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1331837 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1334041 - ა(ა)იპ კოლეჯი „იკაროსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ბარის ორგანიზება და
ფუნქციონირება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1334042 - ა(ა)იპ კოლეჯი „იკაროსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „კვებისა და
სასმელების მომსახურება (F&B)“ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1273669 - ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტის “ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,თმის შეჭრა და ვარცხნილობები“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1273667 - ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტისთვის“ „სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავრცელებული კერძებისა და კულინარული მინი ნაწარმის მომზადება“პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N1254482 - სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1256427 - სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტროგაყვანილობის მემონტაჟე“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1256430 - პროფესიული მომზადების პროგრამის „საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad-1 (2d LT) “ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის განუხილველად დატოვების შესახებ

 

ბრძანება N1254499  - სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N1254619 - სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1254593 - სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის ტექნიკოსი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება Nსსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მსუბუქი ავტომობილების ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მდგომარეობის დიაგნოსტიკა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233591 - სსიპ კოლეჯი „თეთნულდისთვის“ „სადღესასწაულო საკონდიტრო ნაწარმის მომზადების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N1233592 - სსიპ კოლეჯი„თეთნულდისთვის“ „სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის კერვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N1233589 - სსიპ კოლეჯი „თეთნულდის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვა და გაუმართაობის აღმოფხვრა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233568 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233569 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება სავაჭრო ობიექტებში“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233567 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა და საოფისე, სამეურნეო მარაგების მართვა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233566 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საინფორმაციო და მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233565 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საბაჟო დეკლარირება“
ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233563 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება
და საგადასახადო დეკლარირება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233564 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,პრაქტიკული ბუღალტერია“ ელექტრონულ
სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1233562 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1181208 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გეორგიას” პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის უსარჩულო ქვედა კაბისდა კაბის ინდივიდუალური მკერავ-კონსტრუქტორი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1147162 - სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხელით ელექტრო-რკალური შედუღება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1144675 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისისთვის'' ,,თევზის ხელოვნური ინკუბირების (ლარვების გამოყვანა და ლიფსიტების გამოზრდის)'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N1137739 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისისთვის'' ,,ძიძის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N1048008 - ა(ა)იპ კოლეჯი ,,პრესტიჟის” პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,ხე-ტყის დამზადება და ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1048019 - ა(ა)იპ კოლეჯი ,,პრესტიჟის” პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული მხარდაჭერა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1048023 - ა(ა)იპ კოლეჯი ,,პრესტიჟის” პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ვაზის სხვლა-ფორმირება“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1042336 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Natali academy”-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ვიზაჟისტი/Make-up artist“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1042340 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Natali academy”-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ესთეტიკური კოსმეტოლოგია - სახის კანის მოვლა“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე 

 

ბრძანება N1032542 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Natali academy”-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სპა თერაპისტი“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1032540 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Natali academy”-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,წარ ბის კორექცია“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1032538 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Natali academy”-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კანის ესთეტიკური დერმოპიგმენტაცია“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე

 

ბრძანება N1032536 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy-ისთვის ,,სხივური ეპილაცია'' პროფესიული მომზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე

 

ბრძანება N953749 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისის” პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის თმის შეჭრა-შეღებვა“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N947306 - ა(ა)იპ კოლეჯ ,,ჰორიზონტის” პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სერვისი და სერვირება“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N947310 - ა(ა)იპ კოლეჯ ,,ჰორიზონტის” პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N873761 - სსიპ კოლეჯ ,,ფაზისს" პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N865574 - სსიპ კოლეჯი „მერმისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ოფისის ადმინისტრირება“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N852442 - შპს ორიენტირის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N846160 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N846157 - შპს ორიენტირის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N846156 - სსიპ კასპის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N846151 - სსიპ კასპის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის ტანსაცმლის კერვა“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N846153 - სსიპ კასპის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მაკიაჟის შესრულება“ დადასტურების შესახებ

 

 

ბრძანება N757135 - სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,Oris - კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა“ დადასტურების შესახებ

 

 

ბრძანება N738498 - სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N738497 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N738496 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N685436 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N685438 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,გრაფიკული დიზაინი'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N685440 - ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანპორტის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,საწყობის ლოგისტიკის სპეციალისტი'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N685442 - სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისისთვის" ,,ქალის თმის შეჭრა-შეღებვის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N665220 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ (ქ. ქუთაისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665223 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა“ (ქ. ქუთაისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665225 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია“ (ქ. ქუთაისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665211 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ (ქ. ქუთაისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665216 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ (ქ. ქუთაისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665226 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ (ქ. თბილისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665227 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ (ქ. თბილისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665233 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ (ქ. თბილისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665240 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა“ (ქ. თბილისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665242 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია“ (ქ. თბილისი) დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665192 - შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის „სალარო ოპერაციების განხორციელება'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665195 - შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665184 - შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტაციის მომზადება'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665181- შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665199 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ ფანასკერტელის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N665197 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ ფანასკერტელის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N660552 -  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,დეკორატიულ მცენარეთა დაცვა“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N660553 -  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,მცენარეების დაცვა ბოსტანსა და ბაღჩაში“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N627390 - შპს ორიენტირისთვის ,,საბანკო სერვისების ადმინისტრირების'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N633100 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგიას" პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სასტუმროს მიღება-განთავსების სპეციალისტი'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N559548 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტისთვის" ,,ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N559538 - ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტისთვის" ,,თმის შეჭრა და ვარცხნილობების'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N512445 - სსიპ - კოლეჯი „მერმისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,თმის შეჭრისა და ღებვის ხელოვნება'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N512443 სსიპ - კოლეჯი „მერმისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქართული ფარდაგის და ხალიჩის ქსოვა'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N465163 სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,გათბობისა და წყალგამაცხელებელი სისტემების მემონტაჟე'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N410871 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის კონსტრუირებისათვის'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N428454 - სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხეზე მხატვრული კვეთა'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N429143 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali Academy-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,წამწამების კორექცია (Lash - maker)'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N410856 - სსიპ - კოლეჯი „აისის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ფუტკრის მოვლა-პატრონობა'' დადასტურების შესახებ


ბრძანება N410863 - სსიპ - კოლეჯი ,,აისისთვის'' ,,ხე-ტყის დამზადების '' პროფესიული მომზადების პროგრამის (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი) დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ბრძანება N410862 - სსიპ - კოლეჯი ,,აისისთვის'' ,,ხე-ტყის დამზადების '' პროფესიული მომზადების პროგრამის (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შრომა) დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ბრძანება N373599 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელისთვის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N373600 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელისთვის „კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N373592 სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კერძების მომზადების ტექნოლოგია'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N373619 სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი კურსის“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N373624 სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „პრაქტიკული ბუღალტერია - საბუღალტრო პროგრამა „ORIS“-ის“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N373615 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „მეფილე-მომპირკეთებლის“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N373613 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ავტომობილის ამძრავი სისტემების და დაკიდების მექანიზმის შეკეთების“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N373617 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „კომპიუტერის ქსელური და პროგრამული მხარდაჭერის“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N333984 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N333988 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „სატვირთო გადაზიდვების ოპერირების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N333990 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ავტომობილის ელექტრული სისტემის დიაგნოსტიკის“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N279117 - სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სანტექნიკის შიდა სისტემების მემონტაჟე'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N205206 - შპს მარნეულის კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N205205 - შპს მარნეულის კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N205202 - შპს მარნეულის კოლეჯისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N179388 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „კერძების მომზადების ტექნოლოგიის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N179386 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სარესტონო სერვისი და სერვირება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N179385 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის (მიღება - განთავსება, დასუფთავება, კვება და სასმელები) პროცედურები'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N179384 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,თმის შეჭრა და ვარცხნილობის მოდელირება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N179383 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების წარმოება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N93130 - ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სათხილამურო გამყოლის" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N93134  -  სსიპ კოლეჯ „თეთნულდის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ხე-ტყის დამზადება და ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების“ - დადასტურების შესახებ

ბრძანება N81426 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გეორგიასთვის" „ბუღალტერი მცირე და საშუალო ბიზნესში“ - პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N81421 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გეორგიასთვის" „სასტუმროს მიღება-განთავსება, დაჯავშნის სპეციალისტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N82726 - სსიპ კოლეჯ „თეთნულდის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საოფისე საქმის ორგანიზება“- დადასტურების შესახებ

ბრძანება N82728 - სსიპ კოლეჯ „თეთნულდის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ქართული სამზარეულოს კერძების მომზადება“- დადასტურების შესახებ

ბრძანება N43210 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - „ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება“ - დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1240667 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - „ხე-ტყის დამზადება“ - დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1219716 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანებაN1201614 - სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,ფუტკრის დაავადებების მკურნალობა და პროფილაქტიკა“ (მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წინამძღვრიანთკარი) დადასტურების შესახებ

ბრძანებაN1201615 - სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,ფუტკრის დაავადებების მკურნალობა და პროფილაქტიკა“ (დაბა თიანეთი) დადასტურების შესახებ

ბრძანებაN1196070 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1196072 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1158457 - შპს ილია-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N1158461 - შპს ილია-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N1158462 - შპს ილია-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „ელექტრონული ბუღალტერია“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N1158464 - შპს ილია-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ბრძანება N1151906 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „საქმისწარმოება“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N1151910 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „სასტუმროს გაყიდვები და მარკეტინგი“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N1151914 - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ბუღალტრული აღრიცხვა სასტუმრო ინდუსტრიისთვის“ დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N1147247 - სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ელექტრო მემონტაჟე“ დადას ტურების შესახებ 
 

ბრძანება N1127247 ა(ა)იპ კოლეჯ ,,ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის მასალაში შესრულება'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N1127243 ა(ა)იპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კერძების მომზადება სხვადასხვა ტექნოლოგიური მეთოდით'' დადასტურების შესახებ

 

ბრძანება N1080108 სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ხის დამუშავების სპეციალისტი (დურგალი)“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1067131 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1067133 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1067130 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,შიდა ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1043543  -  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია’’ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1043540 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის „სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N1043538 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1026263 - შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯისთვის მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1026264 - შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯისთვის მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N997770 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N997867 - შპს ცხუმ-ეგრისის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N997865 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N462102-შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მცირე ბიზნესის ბუღალტრული აღრიცხვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N462100 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის „სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N462107 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“დადასტურების შესახებ

ბრძანება N462105 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N458746 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ტრანსპორტის უსაფრთხოება და რისკის კონტროლი“ დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N458747 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ნარჩენების მართვა" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N455844 შპს ორიენტირისთვის ,,ბანკის მოლარე-ოპერატორის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N450020 შპს ორიენტირისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N439941 ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლისთვის ,,საფეხმავლო გამყოლის" პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N436189 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „საგადასახადო დეკლარირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N436187 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის მიხედვით" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N436186 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N436184 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „საბაჟო დეკლარირება“ დადასტურების შესახებ  

ბრძანება N436183 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N430481 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საოფისე საქმის ორგანიზება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N430496 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,კომპიუტერის შეკეთების და პროგრამირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N418623 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,შინმოვლა“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N415377 - სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N666034 - ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,საფეხმავლო გამყოლის" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415378 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის საფუძვლები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415369 - შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო პროცესში გამოყენებული აქტივობების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N415372 - სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N410684 - სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415368 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის „ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N415371 -  სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ვაზის ნერგის წარმოება და ვენახის შევსება ახალი ნარგავებით“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415373 - სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ღვინის მოვლა, ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415374 - სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N408398 სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტების წარმოება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N408399 სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ტყის აღდგენა-გაშენება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N378213 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ 

ბრძანება N380362 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N370830 სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N370931 სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ყალიბების მოწყობა მშენებლობის პროცესში და ყალიბში ბეტონის ჩაწყობა" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N341123 სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „სასტუმროს მიღება-განთავსების პროცედურები“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N334329 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საბაჟო დეკლარირება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N341122 სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N353344 სსიპ - კოლეჯ „მერმისისათვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,ელექტრო უსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N364804 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა“ დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N366382 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ელექტრონული ბუღალტერია“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N358248-შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBAსთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „საწყობის ლოგისტიკა” დადასტურების შესახებ

ბრძანება N358249-შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBAსთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N342454 - სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - „კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

 ბრძანება N341289 - სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - „კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება'' დადასტურების შესახებ

 ბრძანება N341301 - სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „შენობა-ნაგებობების შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N340364 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრო ტექნოლოგია და უსაფრთხოება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N327133 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ადმინისტრაციული ასისტირების" დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N327134 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საოფისე, სამეურნეო მარაგების და საარქივო დოკუმენტაციის მართვის'' დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N327132 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების'' დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N328603 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N328602 - სსიპ - კოლეჯი ,,ბლექსისათვის'' ,,სურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N326934- ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის- “ სხვადასხვა ზედაპირის მოპირკეთება ფილებით“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N325608 ა(ა)იპ კოლეჯი "განთიადისთვის"პროფესიული მომზადების პროგრამის-"ქალის ტანსაცმლის კერვა გადაკეთება"დადასტურების შესახებ

ბრძანება N325609 ა(ა)იპ კოლეჯი "განთიადისთვის"პროფესიული გადამზადების პროგრამის-"ინტერიერისა და ექსტერიერის დამუშავება,დაგრუნტვა და შეღებვა" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320918- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320315- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „თმის ღებვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320313- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „თმის შეჭრა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება 319704 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგიასთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ქალისა და მამაკაცის მსუბუქი ტანსაცმლის მკერავი"დადასტურების შესახებ

ბრძანება 320163 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის "სისტემური ადმინისტრირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება 319579 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ქსელის ადმინისტრირების" დადასტურების შესახებ

 ბრძანება 310374 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება" დადასტურების შესახებ 

ბრძანება 310375 -სსიპ-კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark up)'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება 308105 - სსიპ - "კოლეჯ ბლექსისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის - "კერძების მომზადების ტექნოლოგია"დადასტურების შესახებ

ბრძანება 296529-სსიპ - კოლეჯი ,,ბლექსისათვის'' ,,ყალიბების მოწყობა მშენებლობის პროცესში და ყალიბში ბეტონის ჩაწყობა" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება 297086-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საარმატურე სამუშაოები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება 297090-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა (ჰაუსქიფინგი)" დადასტურების შესახებ

ბრძანება 297087-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სერვისი და სერვირება" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N173024-სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის-„მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N173023- სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა„ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N136412-სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ,,ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N136654-სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ,,განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N1188. ი ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ.

ბრძანება N1187. ი სსიპ კოლეჯ თეთნულდის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1161 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილი სახელობის კოლეჯის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1113. ი ა(ა)იპ კოლეჯ ჰორიზონტის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N994. ი ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მოძრაობის უსაფრთხოება სარკინიგზო ტრანსპორტტზე პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1001. ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1002. ი სსიპ კოლეჯ ,,მერმისის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1035. ი სსიპ კოლეჯ ლაკადას პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1037. ი სსიპ კოლეჯ ოპიზარის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1038. ი ა(ა)იპ-კოლეჯ იკაროსის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1039. ი სსიპ-კოლეჯ ბლექსის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1053. ი სსიპ კოლეჯ ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1079. ი სსიპ კოლეჯ ახალი ტალღისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი დადასტურების შესახებ

ბრძანება N852.ი სსიპ-კოლეჯ ახალი ტალღისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის-ჯარას მეფუტკრეობა დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N836.ი სსიპ კოლეჯ მოდუსისთვის მომხმარებელთან ურთიერთობა სავაჭრო ობიექტებზე პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N835.ი სსიპ კოლეჯ მოდუსისთვის სამკერვალო წარმოება-ტანსაცმლის კონსტრუირება და კერვა პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N618ი. ა(ა)იპ-სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის ტექნიკური ნახაზების მხაზველის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N684.ი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N746ი. სსიპ-კოლეჯ იბერიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N304.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N315.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების 2019 წლის 23 აპრილის №304ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N322.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების 2019 წლის 23 აპრილის №304ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N496.ი სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ ფაზისისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N497.ი სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ ახალი ტალღისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროეფსიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N498.ი სსიპ პროფესიული კოლეჯ ბლექსისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N517.ი სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N602.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის თმის მოდელირებისა და გარდასახვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N603.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის კახეთის ღირსშესანიშნაობათა ექსკურსიამძღოლის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N604.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის კედლებისა და ტიხრების წყობის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ 

ბრძანება N619.ი შპს თეგეტა აკადემიასთვის სავალი ნაწილის მექანიკოსის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N620.ი შპს თეგეტა აკადემიასთვის ძრავის მექანიკოსის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ